Zoekveld

Zowel de Serv als de SAR WGG brachten onlangs een advies uit over de conceptnota van de Vlaamse regering over de nieuwe kinderbijslagregeling.

Werk jij al rond goed bestuur in je organisatie? Vergaderzaal.jpg

De Serv wil dat de Vlaamse regering Oosterweel en de ziekenhuisinvesteringen opneemt in de begroting. Dat maakt een begroting in evenwicht voor 2017 onrealistisch.

Verso ziet positieve elementen in het nieuwe doelgroepenbeleid, jammer genoeg laat minister Muyters kansen liggen.

Verso ontwikkelde een diversiteitchecklist voor socialprofitwerkgevers.

Onder de noemer ‘Samen Zorgkrachtig’ zal op zondag 19 maart 2017 de kracht van samen zorg dragen voor elkaar centraal staan.

jaarverslag_Verso_2015.jpgVerso stelt u graag haar jaarverslag 2015 voor.

Nieuwe projectoproep Cera Award loopt nog tot 10 augustus.

Bekijk alle afleveringen van Z-Social Profit.

VersoDirect

Wilt u graag een gratis abonnement op ons tijdschrift, schrijf dan hier in:

Leden van Verso