home
VersoDirect

VersoDirect verschijnt tweemaandelijks, uitgezonderd in de zomermaanden. Ontvangt u ook graag dit tijdschrift, schrijf u dan hier in.

De social profit na de zesde staatshervorming 

Save The Date 2 oktober 2014

De zesde staatshervorming heeft een grote impact op de socialprofitsectoren. Op 1 juli werd Vlaanderen onder meer integraal bevoegd voor ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, revalidatie en buitenschoolse kinderopvang. Ook voor de organisatie van de arbeidsmarkt komen er belangrijke bevoegdheden over. Verso, de intersectorale koepel van Vlaamse socialprofitwerkgevers, organiseert op 2 oktober een studievoormiddag om de veranderingen voor de social profit te duiden.

Let op: deze studiedag is bedoeld voor de federaties van Verso en hun leden.

Lees meer

Regeringspartners vergeten sociale investeringen niet 

Brussel, 23/7/2014

Verso, de werkgeversfederatie voor de Vlaamse social profit, heeft na lezing van het Vlaams regeerakkoord respect voor de inspanningen van de Vlaamse onderhandelaars. Ondanks een moeilijk budgettair kader kiezen zij er resoluut voor om de nodige sociale investeringen te doen. Verso is tevreden dat een aantal voor de social profit belangrijke punten terug te vinden zijn, zoals: de noodzakelijke investeringen in de sociale dienstverlening, het ijveren voor een regelluw kader voor socialprofitondernemingen en een verankering van het tripartite sociaal overleg op het vlak van de sociale bescherming.

Lees hier het persbericht.

VersoDirect van juni is uit 

Sustainable Partnerships Award 

Sustainable Partnerships Award

4/06/2014 Het project ‘innoveren met een hart’, een samenwerking van RVO-Society, Cera en Verso, werd gisteren beloond met een Sustainable Partnerships Award. Deze prijs, een initiatief van Business & Society Belgium en KAURI, zet inspirerende samenwerkingen tussen bedrijven en middenveldorganisaties in de bloemetjes. ‘Innoveren met een hart’ wil ingenieurs in opleiding aanmoedigen om hun expertise aan te wenden voor innovatieve oplossingen in de social profit. Jaarlijks begeleidt het samenwerkingsverband zo’n 15 projecten van ingenieursstudenten in de social profit. Vanaf volgend academiejaar zullen de eerste studenten ook een postgraduaat kunnen volgen in de richting ‘community service engineer’.

Meer informatie