Zoekveld

Nieuw rapport geeft werkbaarheidscijfers voor vier deelsectoren van zorg en welzijn.

Begin maart werd in het Vlaams Parlement het ontwerpdecreet jongerenbonus goedgekeurd.

Verso en VDAB slaan de handen in elkaar om een aanbod op maat van werkgevers, werknemers en werkzoekenden in de social profit aan te bieden.

Door de vergrijzing van het personeel zal het aantal vacatures in welzijn blijven stijgen.

Vergaderzaal.jpgAan de hand van een online tool kunt u nu zelf een stand van zaken opstellen van de bestuursorganen in uw organisatie.

De Vlaamse regering besliste dat laaggeschoolde jongeren nog tot 15 maart 2017 kunnen instromen via de ‘jongerenbonus’. 

Verso zet haar schouders onder een project dat werkgevers actief zal ondersteunen bij de uitbouw van een preventief gezondheidsbeleid.

HRscan%20-%20checklist%20diversiteit.jpgHRwijs, het ondersteuningsaanbod van Verso, zet u op de juiste weg.

Onder de noemer ‘Samen Zorgkrachtig’ zal op zondag 19 maart 2017 de kracht van samen zorg dragen voor elkaar centraal staan.

VersoDirect

Wilt u graag een gratis abonnement op ons tijdschrift, schrijf dan hier in:

Leden van Verso