Zoekveld

Speed-dating Acceleratie-event Goed Bestuur

Speed-dating Acceleratie-event Goed Bestuur

Op het Acceleratie-event Goed Bestuur van Verso, op 21 november in de KVS in Brussel, kan je speeddaten met verschillende experten. 

 

Acerta Consult

Jan Verbanck is senior coach en consultant van Acerta Consult. Hij is sinds 1988 actief in de social profit rond het thema 'goed bestuur'. Hij begeleidt raden van bestuur bij het evalueren en optimaliseren van hun werking. Hij doet dit op diverse domeinen: het mandaat van de raad van bestuur, de betrokkenheid bij  de organisatie en de afstemming met het operationeel management, de (her)samenstelling van de raad van bestuur in functie van de nodige competentiemix, de ontwikkeling van een code goed bestuur en een huishoudelijk reglement voor bestuurders, de zoektocht naar en de integratie van nieuwe bestuurders, maatschappelijk verantwoord ondernemen en de raad van bestuur. 

Cera, Dienstverlening coöperatief ondernemen

De coöperatie Cera informeert, inspireert en adviseert mensen, organisaties en beleid over coöperatief ondernemen. Via vorming en adviesverlening begeleidt Cera Coopburo zowel nieuwe initiatieven als gevestigde coöperaties in diverse sectoren. Goed bestuur draagt ertoe bij dat de coöperatie haar doelen kan realiseren en blijft bestaan voor de lange termijn. Een transparant en betrouwbaar beslissingsproces, waarbij verschillende organen en structuren hun rol spelen, is onontbeerlijk om het vertrouwen en de betrokkenheid van de leden te bekomen. Trees Vandenbulcke is adviseur Coöperatief ondernemen bij Cera. 

Curia

Curia is een gevestigd advocatenkantoor dat een volledige dienstverlening aanbiedt. Zij werken zowel voor multinationals en kmo’s als verenigingen, stichtingen en overheden.Marleen Denef is één van de stichters van Curia en leidt het team ‘vzw en sociale ondernemingen’. Ze is tevens professor aan de KU Leuven-campus Brussel. Haar rollen inzake bestuurlijke vernieuwing in social-profitondernemingen zijn de laatste jaren geëvolueerd van technisch adviseur naar procesbegeleider van complexe change-processen met juridische implicaties (netwerkvorming, governance-trajecten, reorganisaties, pps,…), vaak in samenwerking met experten uit andere disciplines.

Deloitte

Deloitte ondersteunt zowel kleine en grote ondernemingen als sociale ondernemingen op het gebied van accountancy, financiële advisering, belastingadvies en gerelateerde dienstverlening zoals organisatieontwikkeling en governance. Stijn Vandeweyer en Cyrina Grimonprez adviseren sociale-economiebedrijven op diverse vlakken. Zij hebben ervaring in het begeleiden van directies en bestuurders van sociale economiebedrijven op vlak van samenwerking (ad hoc samenwerken, personele unie, economisch samenwerkingsverband, CVBA, fusie). Zij begeleiden je ook bij het opstellen van ondernemingsplannen op vlak van sociaal en participatief ondernemen.

Febecoop

Febecoop begeleidt welzijnsorganisaties, sociale economie-ondernemingen en waardengedreven coöperaties om er voor te zorgen dat de juiste beslissingen door de juiste mensen in de juiste structuren op het juiste moment en volgens de juiste processen genomen worden. Dit alles in één-op-één-begeleidingen. Febecoop publiceerde ook de handleiding ‘Deugdelijk Bestuur voor Coöperaties’ en stond binnen het ESF-project ‘Transitie naar Maatwerk’ (in samenwerking met Deloitte) in voor het uitwerken en toepassen van een interactieve module ‘corporate governance’.

HazelHeartwood

HazelHeartwood is een consulting firma dat ondersteuning biedt op het vlak van strategiebepaling, veranderingsmanagement en validering van resultaten. HazelHeartwood werkt voor kmo’s, grote bedrijven en socialprofitorganisaties. Baudouin De Cannière is bestuurder of bestuursvoorzitter van een viertal organisaties in de sociale sector (armoedebestrijding, steun aan  daklozen) en bestuurder van een familiale stichting die kleinschalig economische projecten ondersteunt en financiert in ontwikkelingslanden. Hij volgde de vorming  ‘director en board effectiveness’ bij Guberna en is gecertifieerd bestuurder. Als consultant bij Hazelhartwood heeft hij verschillende raden van bestuur in de sociale economie begeleid en geadviseerd in fusietrajecten.

Hefboom

Hefboom ondersteunt social-profitorganisaties met een aanbod aan financiering, dienstverlening, audit en advies. Goed bestuur is een ideale kapstok om de organisatie aan op te hangen, hoe klein of hoe groot ze ook is. Hefboom biedt procesbegeleiding bij bestuursvorming, bij de opmaak van de nodige documenten, bij zelfevaluatie, bij het strategisch beslissingsproces, enzovoort.

Het besturen en leiden van welzijnsorganisaties is complexer geworden door de stijgende verwachtingen van de bevolking, medewerkers en overheid. De focus komt meer dan ooit te liggen op goed besturen. Beslissen met juiste inzichten. Op basis van actuele gegevens en volgens vlotte processen. Sociaal ondernemerschap dus. In een steeds sneller veranderende omgeving.

Laga

Als lid van het corporate M&A-team van Laga adviseren Yannick Van den broeke en Wouter D'herde klanten in het opzetten van vennootschaps- en verenigingsrechtelijke (samenwerkings)structuren en in de bijhorende (overkoepelende) beheers- en bestuursmodellen. Zij hebben een bijzondere specialisatie in de samenwerkingen tussen profit- en non-profitentiteiten en adviseerden verscheidene maatwerkbedrijven (voormalige sociale en beschutte werkplaatsen) in hun juridische reorganisatie en herpositionering bij de implementatie van het Vlaamse Maatwerkdecreet. 

Probis Consulting

Probis Consulting staat u bij in het maken van weloverwogen strategische, operationele en financiële keuzes. Adviseurs helpen u onderbouwde beslissingen te nemen via bijvoorbeeld periodieke rapportage-tools. Of met gericht advies op maat. Als KMO uitsluitend actief in de zorg- en dienstensector begrijpt Probis  de vele uitdagingen waar u voor staat.

riverrun

riverrun staat overheden, ondernemingen en organisaties bij die sociale, culturele of ecologische meerwaarde willen creëren op het kruispunt van strategie, organisatie en finance. Het vertaalt de verandering die de organisatie in haar omgeving wil teweegbrengen en de invloed die ze daarbij zelf ondervindt in een businessmodel op maat. Goed bestuur draagt daarin essentieel zorg voor de interactie tussen de drie i's: informatie, incentives, en instituties.

Tine Debaillie en Katrien Seynaeve

Tine Debaillie (Lumineus consulting) is co-auteur van het boek Leiden of lijden: tien facetten van goed bestuur in organisaties met een maatschappelijke doelstelling. Een praktijkgericht handboek. Ze begeleidt organisaties en raden van bestuur in de ruime social profit bij veranderingsprocessen. Thema’s die hierin naar boven komen: uitklaren van de rol van de raad van bestuur, samenwerking bestuur-medewerkers versterken, strategie bepalen, samenwerking bij fusie begeleiden, etc.
Katrien Seynaeve (Signport) ontwikkelde een evaluatie-instrument voor goed bestuur in sociale-economiebedrijven (samen met Curia, Hefboom en Cera). Ze begeleidt raden van bestuur in dit evaluatieproces en ondersteunt hen in het aanpakken van concrete thema’s zoals missie en waarden, stakeholder management, bestuurderscompetenties, samenstelling raad van bestuur,…

Toolbox

ToolBox brengt sociale organisaties in contact met vrijwilligers die expert zijn in hun vakgebied. De vrijwillige governance-experten van ToolBox begeleiden verenigingen in de aanpak of verbetering van hun bestuurlijke werking. Zij begeleiden directie en raad bij het scherpstellen van missie en visie, diagnosticeren de samenstelling en de werking van de raad van bestuur of fungeren als klankbord van de voorzitter of directeur. Indien gewenst spreekt ToolBox haar brede netwerk van vrijwilligers aan om geschikte externe bestuurders te zoeken.

VersoDirect

Wilt u graag een gratis abonnement op ons tijdschrift, schrijf dan hier in:

Stel je vraag aan Verso

Helpdesk button_0.png

thumbnail zorg.jpg