Zoekveld

Thuiszorgoverlay.png

Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

 

Voorzitter

Jean-Pierre Van Baelen (ONAFHANKELIJK)

Raadsleden

Agnes Bode (VERENIGING VAN DE DIENSTEN VOOR GEZINSZORG VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP)
Peter Catry (RODE KRUIS-VLAANDEREN)
Greta De Geest (ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN)
Pol Debrock (SOLIDARITEIT VOOR HET GEZIN)
Hendrik Delaruelle (VLAAMS WELZIJNSVERBOND)
Francis Devisch (GROEP MAATWERK)
Alain Florquin (VLAAMSE CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN)
Anke Grooten (SOCIARE - SOCIOCULTURELE WERKGEVERSFEDERATIE)
Jannie Hespel (NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN)
Luc Jaminé (SOM)
Geert Messiaen (LANDSBOND VAN LIBERALE MUTUALITEITEN – NEDERLANDSTALIGE ZIEKENFONDSEN)
Isabel Moens (ZORGNET-ICURO)
prof. em. Jan Peers (ONAFHANKELIJK DESKUNDIGE)
Hendrik Van Gansbeke (WIT-GELE KRUIS VAN VLAANDEREN)
Wim Van Hecke (LANDSBOND VAN DE NEUTRALE ZIEKENFONDSEN)
Karin Van Mossevelde  (SOVERVLAG - SOCIALISTISCHE VERENIGING VAN VLAAMSE GEZONDHEIDSVOORZIENINGEN)
Rudi Warson (KATHOLIEK ONDERWIJS VLAANDEREN)