Zoekveld

Nieuws

Nieuws
02-08-2017

Tussen 2015 en 2020 worden er 38.764 nieuwe medewerkers gezocht om de diensten op peil te houden

Nieuws
12-07-2017

De Vlaamse begroting 2018 stevent af op een structureel evenwicht.

Nieuws
11-07-2017

De Vlaamse regering en de sociale partners zetten hun handtekening onder de hervorming van de opleidingsinstrumenten voor werknemers.

Nieuws
04-07-2017

Zorgboerderijen bieden een zinvolle dagbesteding in het groen voor mensen met een beperking .

Nieuws
20-06-2017

HRwijs lanceert 'Aan de slag met vluchtelingen in de social profit'.

Nieuws
20-06-2017

In de socioculturele sector zet 1 op 3 minstens 1 uitzendkracht in. In de zorg- en welzijnssector is dit slechts één op de tien organisaties.

Nieuws
01-06-2017

Begin mei lichtte de Vlaamse regering haar voorstel van onderhandelingskader toe voor een nieuw intersectoraal akkoord in de social profit.

Nieuws
22-05-2017

Het Verso-jaarverslag neemt u in vogelvlucht langs de meest markante dossiers en momenten van 2016.

Nieuws
08-05-2017

Twaalf maatschappelijke projecten krijgen in het najaar de kans om een innovatief businessplan op punt te zetten.

Nieuws
03-05-2017

Voor een verkenning rond werkbaar werk en werkstress is de Serv op zoek naar de inbreng van 60 Vlamingen.

Nieuws
25-04-2017

De Serv onderzocht de innovatiekracht van 12 zorg- en welzijnsorganisaties.

Nieuws
27-03-2017

 Het ESF-project ‘Ieder Talent Telt (in de social profit)’ wil mensen met een migratieachtergrond aanmoedigen om hun talent voor de sector te ontdekken.

Nieuws
27-03-2017

De Gezond Werken Award beloont ondernemingen die een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid voeren voor hun personeel.

Nieuws
15-03-2017

Begin maart werd in het Vlaams Parlement het ontwerpdecreet jongerenbonus goedgekeurd.

Nieuws
14-03-2017

Nieuw rapport geeft werkbaarheidscijfers voor vier deelsectoren van zorg en welzijn.

Nieuws
06-02-2017

Verso en VDAB slaan de handen in elkaar om een aanbod op maat van werkgevers, werknemers en werkzoekenden in de social profit aan te bieden.

Nieuws
01-02-2017

Door de vergrijzing van het personeel zal het aantal vacatures in welzijn blijven stijgen.

Nieuws
30-01-2017

Op 7 maart lanceren Prebes en VIGeZ een nieuwe wedstrijd voor ondernemingen die een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid voeren.

Nieuws
30-01-2017

De Stichting Innovatie & Arbeid publiceerde de eerste resultaten van de werkbaarheidsmonitor 2016. De resultaten laten toe om voor de sectoren gezondheids- en welzijnszorg conclusies te trekken.

Nieuws
24-01-2017

Voor de uitwerking van een nieuw ESF-project is VIVO vzw op zoek naar een projectbeheerder.

Nieuws
03-01-2017

Sinds het najaar hebben organisaties recht op subsidies wanneer ze niet-leidinggevenden een individuele coaching aanbieden rond verbindende communicatie.

Nieuws
23-12-2016

De Vlaamse regering besliste dat laaggeschoolde jongeren nog tot 15 maart 2017 kunnen instromen via de ‘jongerenbonus’. 

Nieuws
17-12-2016

Verso zet haar schouders onder een project dat werkgevers actief zal ondersteunen bij de uitbouw van een preventief gezondheidsbeleid.

Nieuws
07-12-2016

De Serv heeft adviezen uitgebracht over het vereenvoudigen en toekomstgericht maken van de Vlaamse regelgeving.

Nieuws
28-11-2016

Ann Gaublomme stelde op De Vrije Markt de Verso-publicatie rond de macro-economische cijfers voor de social profit voor.

Nieuws
25-11-2016

De sociale partners in de Serv hebben een akkoord bereikt over opleiding en vorming van werknemers.

Nieuws
15-11-2016

HRwijs, het ondersteuningsaanbod van Verso, zet u op de juiste weg.

Nieuws
28-09-2016

Aan de hand van een online tool kunt u nu zelf een stand van zaken opstellen van de bestuursorganen in uw organisatie.  

VersoDirect

Wilt u graag een gratis abonnement op ons tijdschrift, schrijf dan hier in:

Events