Zoekveld

Hoe staat het met het bestuur in uw organisatie?

Vergaderzaal.jpgGoed bestuur staat al geruime tijd op de agenda van socialprofitondernemingen. Transparantie, rekenschap en verantwoording afleggen zijn voor socialprofitondernemingen minstens even belangrijk, zo niet belangrijker dan in reguliere ondernemingen en vormen de basis voor het vertrouwen van de stakeholders. Bestuurders zijn dan ook op zoek naar de meest slagkrachtige organisatie van hun bestuursorganen, hierin ondersteund door diverse op maat van de social profit vertaalde aanbevelingen goed bestuur en governancemodellen.

Goed bestuur in welzijns- en zorgorganisaties

In het najaar van 2016 lanceerde Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, meteen twee reeksen aanbevelingen voor het bestuur van organisaties in zorg en welzijn: een voor socialprofitorganisaties en een voor profitorganisaties. Deze aanbevelingen bouwen verder op de verzamelde expertise rond dit thema, binnen en buiten de social profit, en werden ook getoetst bij werkgeversorganisaties in zorg en welzijn en de Koning Boudewijnstichting.

Download de aanbevelingen voor socialprofitorganisaties.

Evalueer je bestuur

De Koning Boudewijnstichting biedt ook in samenwerking met Verso en UNIPSO een concreet, praktisch en kwaliteitsvol zelfevaluatie-instrument aan. Elke socialprofitonderneming kan dit instrument online invullen en een rapport op maat van de onderneming genereren. Het instrument is bedoeld om over het bestuur in de organisatie te reflecteren, het te bespreken, te evalueren en eventueel bij te sturen. Het is ook een ideale manier om zich te benchmarken ten opzichte van andere organisaties.

www.goedbestuur.be

'Corporate governance' voor de cultuursector

In 2012 lanceerde het Bilsen Fonds voor Cultuurmanagement van de Universiteit Antwerpen een Leidraad Cultural Governance voor de cultuursector.

Aanbevelingen voor het besturen van socialprofitorganisaties

In 2010 presenteerde de Koning Boudewijnstichting een set van acht aanbevelingen voor het besturen van socialprofitorganisaties.

Ga naar het nieuwsoverzicht