Zoekveld

Is de social profit future-proof?

woensdag, 21 november, 2018

Puzzel.jpg

De bevolking vergrijst, maar vergroent ook in de steden. De economie digitaliseert en globaliseert. De solidariteit komt onder druk te staan. Door technologische ontwikkelingen zullen banen verdwijnen en verschijnen. Al deze maatschappelijke ontwikkelingen hebben een impact op het werk van sociale ondernemingen. Hoe kun je je daarop voorbereiden?

Op 21 november biedt Verso tijdens de dag een breed scala aan workshops voor ondernemers, bestuurders en beleidsmakers. In de avond presenteert Verso-adviseur Wim Van Opstal onze jongste publicatie Sociale ondernemingen voor een wereld in verandering. Welke puzzelstukjes moet de sociale onderneming inpassen om haar maatschappelijke doelstellingen te blijven waarmaken? VRT-journaliste Phara de Aguirre gaat daarover het gesprek aan met vier innovatieve sociaal ondernemers

Plaats van afspraak is de KVS: Arduinkaai 7, 1000 Brussel.


Programma

9.00 Onthaal
9.30 Een versnelling hoger richting goed bestuur
12.30 Broodjeslunch
13.45 Workshop 1: Strategisch besturen in een nieuwe juridische context
13.45 Workshop 2: Slimme samenwerkingsmodellen en marktontwikkeling: van idee naar praktijk
16.30 Boekvoorstelling en debat
18.00 Receptie

9.30 Een versnelling hoger richting goed bestuur

Bestuurlijke vernieuwing.jpgEen goede bestuurlijke organisatie helpt om de strategische doelstellingen van je sociale onderneming te bereiken. Zo is een duidelijke rolverdeling tussen voorzitter, bestuurders en directie cruciaal en dienen de competenties bij de bestuursleden aan te sluiten bij je strategische uitdagingen. Elf gespecialiseerde ondersteuners op het vlak van goed bestuur helpen je bestuurlijke vernieuwing te versnellen en staan klaar voor je vragen.
Doelgroep: directies en bestuurders van sociale ondernemingen.

Meer informatie


13.45 Workshops bestuur en ondernemerschap

Workshop 1: Strategisch besturen in een nieuwe juridische context

Marleen Denef (Curia) en Emiel De Smedt (Moore Stephens) zijn de sherpa’s van dienst die je helpen alle kliffen te omzeilen.
Doelgroep: directies en bestuurders van sociale ondernemingen.

Meer informatie

Hier vindt u de presentatie van Marleen Denef

Hier vindt u de presentatie van Emiel De Smedt

Workshop 2: Slimme samenwerkingsmodellen en marktontwikkeling: van idee naar praktijk

Johan Moyersoen (I-Propeller) en Tom Vandooren (Quest-it) tonen hoe we onze ondernemingen omvormen tot creatieve en wendbare organisaties.
Doelgroep: directies en stafmedewerkers van sociale ondernemingen.

Meer informatie

Hier vindt u de presentatie van Johan Moyersoen

Hier vindt u de presentatie van Tom Vandooren

Tijdens de pauzes: stel je vragen aan onze HR-experten

Verso werkt samen met verschillende HR-experten. Tijdens de netwerkmomenten staan Koen Joly, Diederik Hanssen, Tom Vandooren, Jan Verbanck, Bart Moens en Wim Van Ammel tot je beschikking. Profiteer ervan om je eigen HR-vraag te stellen!


16.30 Boekvoorstelling en debat

Tablet.jpgDe key note van deze dag wordt verzorgd door Verso-stafmedewerker Wim Van Opstal. Zijn omgevingsanalyse voor de social profit gaat dieper in op de ontwikkelingen binnen zes domeinen: demografie, economie, maatschappij, technologie, ecologie en politiek. Hij zal ook concrete vragen aan onze beleidsmakers puren uit deze analyse. Zijn bevindingen staan in onze jongste Verso-publicatie 'Sociale ondernemingen voor een wereld in verandering', die we u die avond gratis bezorgen.

VRT-journaliste Phara de Aguirre gaat daarna in gesprek met vier innovatieve sociaal ondernemers om te horen hoe zij vandaag al van deze revoluties een sociaal succesverhaal maken.

Doelgroep: beleidsmakers, directies, bestuurders, stafmedewerkers en koepelorganisaties.


18.00 Receptie

We nodigen u uit tot ontmoeting en kennismaking op onze aansluitende receptie. We kunnen er nakaarten over ontwikkelingen in de social profit.