Zoekveld

Werkloosheid methodologie

Werkloosheid methodologie

De werkloosheid in Vlaanderen wordt geïndiceerd via het aantal niet-werkende werkzoekenden die de VDAB op het einde van de maand telt. De niet-werkende werkzoekenden omvatten 4 categorieën: de werkzoekenden met een uitkering, de jongeren in wachttijd, de vrij ingeschreven werkzoekenden en andere verplicht ingeschrevenen (bv. werkzoekenden ten laste van OCMW, geschorsten, werkzoekenden in deeltijds onderwijs).

De werkzoekenden worden ingedeeld volgens beroepsgroep. Deze worden toegekend op basis van wat de werkzoekende als beroep kan en wil uitoefenen. Dit houdt in dat er rekening gehouden wordt met zowel de studies, het beroepsverleden als de aspiraties van de werkzoekende. Het is mogelijk om je voor verschillende beroepen op te geven. Bij het opmaken van de tabellen met indeling naar beroepsgroep wordt alleen met het hoofdberoep rekening gehouden. We weerhouden volgende beroepsgroepen: paramedicus, verzorging, maatschappelijk assistent, bibliothecaris, archivaris en opvoeder.

VersoDirect

Wilt u graag een gratis abonnement op ons tijdschrift, schrijf dan hier in:

Stel je vraag aan Verso

Helpdesk button_0.png

thumbnail zorg.jpg