Zoekveld

Wat is de impact van digitale communicatie in jouw onderneming?

De strikte scheidingslijn tussen werk en privé is in veel organisaties aan het verdwijnen. We beantwoorden steeds vaker mails en telefoontjes buiten de werkuren, maar we nemen ook vaker privézaken op tijdens de werkuren. Deze wijzigende verhouding tot werktijd en vrije tijd vindt onder andere haar oorsprong in de toename van digitale hulpmiddelen die ons toelaten op elk moment van de dag in verbinding te treden met ‘het kantoor’. Die verhoogde digitale verbondenheid heeft natuurlijk voordelen, maar er zijn ook valkuilen. De Stichting Innovatie & Arbeid wil op vraag van de Vlaamse sociale partners onderzoeken hoe ondernemingen en organisaties vandaag al omgaan met deze nieuwe mogelijkheden. Help je mee?

Heeft jouw onderneming al over dit thema nagedacht? Hebben jullie misschien al afspraken gemaakt met het team hierrond? Dan is de Stichting geïnteresseerd in jouw verhaal!

Wat de Stichting in de casestudy wil nagaan is:

  • Wat de aanleiding voor het initiatief was en door wie het werd genomen.
  • Welke groepen of profielen van werknemers de doelgroep zijn.
  • Welke initiatieven er zijn ondernomen.
  • Of de gewenste effecten werden bereikt.

De Stichting wil graag een verkennend gesprek houden om te weten wat er in uw organisatie is gebeurd of nog op de agenda staat. Het is geen probleem om dit verhaal anoniem op te tekenen indien jij of jouw organisatie dat wenst.

Wil je graag deelnemen aan dit onderzoek,  bezorg dan snel even je contactgegevens aan Dirk Malfait, adviseur van Verso vzw: dirk.malfait@verso-net.be.

Bij voorkeur ontvangt de Stichting jouw reactie tegen 20 oktober, maar ook daarna zijn suggesties nog welkom.

Ga naar het nieuwsoverzicht