Zoekveld

Strategisch besturen in een nieuwe juridische context

Strategisch besturen in een nieuwe juridische context

Er beweegt heel wat in de social profit. Ondernemingen moeten nadenken over beslissingen tot samenwerking, investering in een nieuwe structuur, splitsing van een deelwerking, inkanteling, verzelfstandiging, reorganisatie, enzovoorts. Deze beslissingen hebben ook een impact op de bedrijfsvoering en op de verantwoordelijkheden die je als bestuurder daarbij neemt. Bestuurders moeten bij zulke beslissingen goed het ondernemingsrisico kunnen inschatten en ook weten hoe ze persoonlijk risico kunnen vermijden.

We nodigen bestuurders en directieleden uit om in deze beweeglijke context hun inzichten te verruimen met relevante ontwikkelingen op wetgevend vlak (insolventierecht, Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, andere ontwikkelingen op Vlaams en Europees niveau) en op het terrein. Daarnaast stellen we ook instrumenten voor die bestuurders kunnen inzetten om hun bestuurskracht te versterken en om risico’s kunnen inschatten en afwegen. Om goed te besturen moet je durven ondernemen en om goed te ondernemen moet je soms risico’s aangaan.  

Voor dit dagdeel doen we een beroep op de rijke ervaring en expertise van Marleen Denef (Curia) en Emiel De Smedt (Moore Stephens).

Programma

12.30 Onthaal met broodje
13.30 Verwelkoming
13.45

Besturen in de social profit anno 2018: wat verandert er?

Marleen Denef, Curia

14.45 Pauze
15.00

Instrumenten om de bestuurskracht te versterken

Emiel De Smedt, Moore Stephens Belgium

16.00 Einde

 

 

 

 

Marleen Denef

cur_marleen_denef.jpgMarleen Denef is partner bij advocatenkantoor Curia. Zij stuurt het team verenigingsrecht aan, dat gespecialiseerd is in alle facetten van socialprofitorganisaties. Samen met haar medewerkers staat ze al jaren dagelijks socialprofitondernemingen bij. Marleen is daarbij de laatste jaren zelf geëvolueerd van juridisch-technisch adviseur naar procesbegeleider van complexe change-processen met juridische implicaties (netwerkvorming, governance-trajecten, reorganisaties, pps…), vaak in samenwerking met experten uit andere disciplines.

 

Emiel De Smedt

Emiel-De-Smedt_157x157.pngEmiel De Smedt is bedrijfsrevisor bij Moore Stephens Belgium. Hij begeleidt socialprofitondernemingen onder andere bij het opzetten van transparante rapporteringssystemen, bij verbeterprocessen, bij de implementatie van kostprijscalculatiesystemen, de opmaak van herstel- en businessplannen en het installeren van de juiste governancestructuren.