Zoekveld

Gezondheidszorgoverlay.png

Voor ondernemers in de social profit

Over Verso

Over Verso

Contactgegevens medewerkers Verso

Vereniging voor Social Profit Ondernemingen

De Vereniging voor Social Profit Ondernemingen (Verso) is de intersectorale werkgeversorganisatie voor de socialprofitsector in Vlaanderen. We vertegenwoordigen de social profit op intersectoraal niveau tijdens de vijfjaarlijkse Vlaamse Intersectorale Akkoorden (VIA), op de werkgeversbanken van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en binnen het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC).

Daarnaast neemt Verso deel aan diverse overleg- en adviesorganen zoals de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Krachten bundelen

Verso groepeert vijftien federaties. We zijn een pluralistische organisatie die contacten onderhoudt met alle politieke strekkingen. Bekijk hier de samenstelling van de raad van bestuur en de algemene vergadering van Verso.

We verdedigen de belangen van de socialprofitwerkgevers in Vlaanderen in een gezamenlijk project met de Unie van Socialprofitondernemingen (Unisoc) op het federale niveau, BRUXEO in Brussel en l’Union des entreprises à profit social (UNIPSO) in Wallonië.

Social profit of non-profit?

In Vlaanderen is zowel de term social profit als non-profit goed ingeburgerd. Wij geven de voorkeur aan social profit omdat socialprofitondernemingen natuurlijk wél winst opleveren: winst voor de samenleving, niet voor de aandeelhouders.

De social profit is ook economisch een belangrijke sector. Samen zorgen de 16.000 vestigingen in Vlaanderen voor 400.000 arbeidsplaatsen. Deze ondernemers zijn niet-winstgedreven, maar stellen zich ten dienste van mens en maatschappij. Het zijn hoofdzakelijk vzw’s in de private sector. Ze zijn actief in de gezondheidszorg, welzijnssector, socioculturele sector en de sector van de aangepaste tewerkstelling.

Bent u op zoek naar meer cijfermateriaal uit de social profit? Verso heeft voor u de meest up-to-date cijferreeksen verzameld.

VersoDirect

Wilt u graag een gratis abonnement op ons tijdschrift, schrijf dan hier in:

Stel je vraag aan Verso

Helpdesk button_0.png

thumbnail zorg.jpg